Działania

 

Promocja przedsiębiorczości

Fundacja jest miejscem, w którym potencjalni przedsiębiorcy uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie prowadzenia własnej działalności. Doradzamy i wspomagamy w odnalezieniu źródeł dofinansowania, nowych rynków zbytu i potencjalnych inwestorów, a także ułatwiamy zdobywanie dodatkowej wiedzy w obszarze prowadzenia własnej firmy.

 

Transfer wiedzy oraz innowacji poprzez kontakt z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i firmami

Umożliwiamy transfer badań i nowoczesnych technologii między przedsiębiorcami i instytucjami naukowo-badawczymi. Sztandarowym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Czesko-Polską Izbą Handlową w Ostrawie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska jest projekt pn.: "Przedsiębiorczość innowacyjna - portal współpracy i transferu innowacji na pograniczu polsko-czeskim". Z powodzeniem stworzyliśmy platformę komunikacji umożliwiającą transfer wiedzy i technologii między światem nauki i badań, a biznesem, a także zorganizowaliśmy szereg konferencji zachęcających uczestników do działania na obszarze transgranicznym. Podejmując inicjatywę przyświecał nam cel w postaci zaktywizowania kontaktów biznesowych pomiędzy użytkownikami portalu.

 

Rozwój i ekspansja zagraniczna mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych

Aktualnie nasze starania skupiają się na realizacji kolejnego projektu skierowanego do przedsiębiorców, izb gospodarczych, NGO z regionu. "Transgraniczne Targi Przedsiębiorczości i Budownictwa" są narzędziem pobudzającym aktywność biznesową oraz promującym działalność w Euroregionie Beskidy. Projekt partnerski wdrażany ze Słowacką Izbą Handlowo-Przemysłową wspomaga lokalnych przedsiębiorców w ich ekspansji na rynki zagraniczne oraz zawiązywania kontaktów z potencjalnymi kooperantami.

 

Popularyzacja projektów europejskich

Od początku 2010 roku Fundacja rozpoczęła intensywną akcję informacyjną w zakresie możliwości dotowania przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesowego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Unii Europejskiej. Dzięki naszemu wsparciu zwiększa się świadomość mieszkańców i organizacji w dziedzinie rozwijania aktywności biznesowej. Ponadto sami korzystamy z dofinansowania naszych pomysłów z Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Fundacja
 
O nas
Aktualności
Misja i cele
Rada programowa
Współpraca międzynarodowa
Współpraca krajowa
Zespół
Kontakt