Fundacja

 

Od chwili powstania w 2009 roku Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie Podbeskidzia oraz stymulowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Naszą misję realizujemy poprzez inspirowanie, wspieranie oraz finansowanie wszelkich działań mających na celu wszechstronny rozwój lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Świadczymy proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorców. Pomagamy w nawiązywaniu i poszukiwaniu partnerów oraz instytucji wspierających biznes, a także organizujemy szeroki pakiet szkoleń. Ponadto organizujemy liczne przedsięwzięcia promocyjne oraz wspieramy wydarzenia kulturalne. Przy współpracy z partnerami zewnętrznymi i sponsorami kształtujemy nowe możliwości, czego wyrazem jest szereg podjętych inicjatyw.  Dzięki bogatej wiedzy, licznym doświadczeniom oraz nieustannemu zapałowi do pracy podjęliśmy skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. 

 

 

 

 

 

Fundacja
 
O nas
Aktualności
Misja i cele
Rada programowa
Współpraca międzynarodowa
Współpraca krajowa
Zespół
Kontakt