Home

 

Od chwili powstania w 2009 roku Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie Podbeskidzia oraz stymulowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Naszą misję realizujemy poprzez inspirowanie, wspieranie oraz finansowanie wszelkich działań mających na celu wszechstronny rozwój lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Świadczymy proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorców, pomagamy w nawiązywaniu i poszukiwaniu partnerów oraz instytucji wspierających biznes, a także organizujemy szeroki pakiet szkoleń. Ponadto organizujemy liczne przedsięwzięcia promocyjne oraz wydarzenia kulturalne. Przy współpracy z partnerami zewnętrznymi i sponsorami kształtujemy nowe możliwości, czego wyrazem jest szereg podjętych przez nas inicjatyw.  Dzięki bogatej wiedzy, licznym doświadczeniom oraz nieustannemu zapałowi do pracy podjęliśmy skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. 

 

Działalność Fundacji

Wdrażane przez nas projekty koncentrowały się na tworzeniu warunków działalności i wsparciu przedsiębiorstw na pograniczu polsko-czeskim oraz polsko-słowackim, przyczyniając się do ich promocji i rozwoju. Sztandarowym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Czesko-Polską Izbą Handlową w Ostrawie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska jest projekt pn.: "Przedsiębiorczość innowacyjna - portal współpracy i transferu innowacji na pograniczu polsko-czeskim". Idea przedsięwzięcia polegała na stworzeniu platformy komunikacyjnej umożliwiającej transfer wiedzy i technologii między światem nauki i badań, a biznesem.

Aktualnie nasze starania skupiają się na realizacji kolejnego projektu skierowanego do przedsiębiorców z regionu. "Transgraniczne Targi Przedsiębiorczości i Budownictwa" stanowią narzędzie pobudzające aktywność biznesową oraz promujące działalność w Euroregionie Beskidy. Projekt partnerski wdrażany ze Słowacką Izbą Handlowo-Przemysłową wspomagać ma lokalnych przedsiębiorców w ich ekspansji na rynki zagraniczne oraz zawiązywania kontaktów z potencjalnymi kooperantami.

Jednak Fundacja dba nie tylko o lokalnych przedstawicieli biznesu, ale także wspiera działania na rzecz rozkwitu społeczności lokalnej. Z powodzeniem zrealizowaliśmy 4 edycje "Święta ulicy 11 Listopada" w Bielsku-Białej. Dzięki wsparciu sponsorów, promowaliśmy najważniejszy niegdyś trakt handlowy w mieście, a organizacja koncertów, warsztatów, spektakli przyczyniła się do zacieśnienia więzi i umocnienia zaufania wśród mieszkańców miasta.

 

 

 

 

Fundacja
 
O nas
Aktualności
Misja i cele
Rada programowa
Współpraca międzynarodowa
Współpraca krajowa
Zespół
Kontakt