Projekty UE

 

Tytuł projektu:
"Przedsiębiorczość innowacyjna. Portal współpracy i transferu innowacji na pograniczu polsko-czeskim"

Termin realizacji projektu:
kwiecień - grudzień 2010
Dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013
Partner projektu:
Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie

Informacje o projekcie:
Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorców, instytucji naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej oraz wszelkich organizacji i osób zainteresowanych transferem informacji i technologii pochodzącego ze świata nauki i badań. Kluczowym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat potencjału gospodarczego, a także możliwości nawiązywania kontaktów i otoczenia innowacyjnego regionu transgranicznego. Udrożnienie kanałów dystrybucji i zawiązanie sieci współpracy możliwe jest poprzez budowę internetowej platformy komunikacji na pograniczu czesko-polskim. Treść portalu innowacji wypełniona jest licznymi ofertami technologicznymi renomowanych ośrodków naukowych - Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Krakowskiej, ale także propozycjami zawiązania partnerstwa i współpracy  przedsiębiorców z Polski i z Czech. Portal oraz cykl przeprowadzonych konferencji i warsztatów wypełnił lukę informacyjną w dziedzinie transferu innowacji na terenie pogranicza.

 

Tytuł projektu:
"Transgraniczne Targi Przedsiębiorczości i Budownictwa"

Termin realizacji projektu:

luty - październik 2011
Dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO WT RP-SK 2007-2013
Partner projektu:
Słowacka Izba Handlowo-Przemysłowa w Żylinie

Informacje o projekcie:
Projekt stanowi kontynuację licznych działań podejmowanych przez Fundację w zakresie promowania przedsiębiorczości. Zorganizowane zostaną dwie edycje spotkań targowych w Żylinie oraz w Bielsku-Białej, którym towarzyszyć mają konferencje i oficjalne spotkania przedsiębiorców. Uczestnicy będą mieli szansę przedstawić oferty handlowe oraz propozycje współpracy z innymi przedsiębiorcami i instytucjami. Tym samym możliwe będzie kształtowanie sieci powiązań na pograniczu polsko-słowackim. Zaplanowane spotkania konferencyjne dotyczące specyfiki oraz możliwości ekspansji i funkcjonowania na rynku polskim i słowackim pozwolą na rozwój kapitału gospodarczego w regionie.

 

Tytuł projektu:
"Zielone Beskidy. Polsko-czeska inicjatywa na rzecz ochrony środowiska"

Partner projektu:
Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie

Informacje o projekcie:
Instytucje i mieszkańcy górskich Beskidów powinni w jak najpełniejszy sposób dbać o środowisko, w którym żyją. Wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiło się wiele możliwości zastosowania alternatywnych źródeł energii, utylizacji odpadów. W ramach projektu oferujemy usługi doradcze dla mieszkańców gmin Euroregionu Beskidy, wiele konferencji tematycznych, wyjazdy studyjne oraz publikacje, które przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków działalności człowieka.

 

 

 

Fundacja
 
O nas
Aktualności
Misja i cele
Rada programowa
Współpraca międzynarodowa
Współpraca krajowa
Zespół
Kontakt