Targi Transgraniczne

 

„TRANSGRANICZNE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BUDOWNICTWA”

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich i słowackich firm oraz instytucji okołobiznesowych zapraszamy do udziału w Transgranicznych Targach Przedsiębiorczości i Budownictwa. Zorganizowane zostaną dwie edycje spotkań targowych, dla firm i instytucji polskich w Żylinie oraz dla przedsiębiorców i instytucji słowackich  w Bielsku-Białej.
Będzie to forum gospodarcze, którego uczestnicy będą mieli szansę przedstawić oferty handlowe oraz propozycje współpracy szerszemu gronu zainteresowanych podmiotów zza najbliższej granicy.
Bezpośredni kontakt zainteresowanych stron, przedsiębiorców, osób indywidualnych, jak i organizacji z otoczenia biznesu pomoże uczestnikom w rozpoznaniu potrzeb, możliwości i specyfiki działania na rynku sąsiadów zza południowej czy północnej granicy.

Targom towarzyszyć mają konferencje i oficjalne spotkania przedsiębiorców, mają one za zadanie ułatwić dostęp do rynku transgranicznego oraz dostarczyć niezbędnej wiedzy na jego temat.

 

WYSTAWA FIRM POLSKICH NA SŁOWACJI - ŻYLINA

Trwa nabór uczestników z Polski chętnych do udziału w Transgranicznych Targach na Słowacji, w dniach 25-27 maja 2011 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 maja br.

Uczestnicy projektu:

Adresatami projektu są podmioty zainteresowane współpracą transgraniczną, mające swoją siedzibę na obszarze Euroregionu Beskidy w Polsce:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Izby gospodarcze
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje otoczenia biznesu

 

Oferta dla uczestników:
W ramach projektu uczestnicy otrzymują

 • Stoisko targowe
 • Wpis do katalogu targowego z tłumaczeniem na język slowacki
 • Fryz nad stoiskiem

 

Koszt uczestnictwa – 151€ za stoisko

Miejsce targów:

Hala Lodowiska, ul. Športová č. 5 w Żylinie (Słowacja)

Formularze aplikacyjne:

 

 

WYSTAWA FIRM SŁOWACKICH W POLSCE – BIELSKO-BIAŁA

Trwa nabór uczestników ze Słowacji chętnych do udziału w Transgranicznych Targach w Polsce, w dniach 23-25 września 2011 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 września br.

Uczestnicy projektu:

Adresatami projektu są podmioty zainteresowane współpracą transgraniczną, mające swoją siedzibę na obszarze Euroregionu Beskidy na Słowacji:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Izby gospodarcze
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje otoczenia biznesu

 

Oferta dla uczestników:

 • Stoisko targowe
 • Wpis do katalogu targowego z tłumaczeniem na język polski
 • Fryz nad stoiskiem

 

Koszt uczestnictwa – 151€ za stoisko

Miejsce targów:

Hala Widowiskowo – Sportowa pod Dębowcem, ul. Karbowa 26 w Bielsku-Białej

Uczestnictwo w targach jest częściowo odpłatne.

 

 

Biuro projektu:  „Transgraniczne Targi Przedsiębiorczości i Budownictwa”

Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury
ul. Sixta 5
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: info@fundacja.blk.pl
tel. 33 819 39 42

 

 

 

Fundacja
 
O nas
Aktualności
Misja i cele
Rada programowa
Współpraca międzynarodowa
Współpraca krajowa
Zespół
Kontakt