Klaster Innowacji Budowlanych

 

Konkurencja panująca na rynku budowlanym, wzmocniła dążenia przedsiębiorstw do poszukiwania partnerów i współpracowników zarówno w dziedzinie sprzedaży materiałów budowlanych, wykonawstwa inwestycji, jak i działalności innowacyjnej w branży. Sieć przedsiębiorców operujących w branży, wzajemnie konkurujących, ale i osiągających wspólnie więcej korzyści niż działając w pojedynkę mają szansę:

  • wykorzystywać wyniki prac badawczo-naukowych przeprowadzonych przez instytucje badawcze, tworząc nowe rozwiązania technologiczne.
  • promować wizerunek firmy w trakcie licznych wystaw, targów, misji gospodarczych w kraju i zagranicą.
  • rozszerzyć wiedzę w trakcie szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz seminariów i konferencji organizowanych dla uczestników.
  • realizować wspólne projekty komercyjne i badawcze z pozostałymi członkami powiązania, ze środowiska nauki i biznesu.
  • wykorzystywać potencjał marketingowy Klastra.

 

 

 

 

Klaster
 
O klastrze
Oferta
Koordynator powiązania
Członkowie Klastra
Kontakt